Zasluzek dela prevajalca

Prevajalec je ženska s filološko izobrazbo, ki lahko zaradi znanja vsaj dveh jezikov ustni izraz ali besedilo iz izvirnega jezika prevede v ciljni jezik. Proces prevajanja ne potrebuje samo sposobnosti razumevanja in umevanja besedila, temveč tudi komunikacijsko sposobnost artikuliranja svoje atmosfere v preostalem jeziku. Zato poleg jezikovnih kompetenc v poklicu dobro razvitega prevajalca pri neposrednem delu obstaja način in obširno znanje ter sposobnost hitrega pridobivanja znanja in prepričevanja. Prevajalec mora poleg visokih vsebinskih kompetenc vzbuditi tudi zaupanje na obeh straneh komunikacije.

Goji cream

Tolmač olajša komunikacijoTolmač si pomaga z lažjo komunikacijo s prevajanjem govornega ali znakovnega jezika, kar omogoča pogovor med dvema sogovornikoma, ki ne moreta pogovarjati v tem edinem jeziku. Med službami za tolmačenje v Varšavi v zvezi s tolmačenjem sta še posebej priljubljena simultano in zaporedno tolmačenje. Hkratnost je med prevodom brez predhodno pripravljenega besedila, ki je narejeno skupaj z mnenjem govorca. Velika sestanka in konference so najpogostejša situacija, ko se uporablja simultano tolmačenje. Tolmač stoji v zvočno odporni kabini, kjer skozi slušalke posluša govor sogovornika in hkrati ustvari svoj prevod, ki ga drugi udeleženci dogodka poslušajo preko slušalk.

Zaporedno tolmačenje, vse manj priljubljenoKonsekutivni prevajalec ima kar nekaj lažjih nalog, saj govor opazi s posebnim snemalnim sistemom in šele nato daje govorcu besede govorca. Potem je bil še zadnji edinstven način interpretacije. Zdaj je to zadnja oblika, nadomeščena s simultanimi prevodi, ki so zaradi napredka tehnologije vse pogostejši. Praktično je tudi konsekutivno tolmačenje, saj zaradi zamude s časom, potrebnim za snemanje govora, traja dlje časa za predvajanje drugega besedila v ciljnem jeziku. Medosebne lastnosti, potrebne za tolmačevo pisarno, so dober spomin, odlična koncentracija in sposobnost dela pod pritiskom.